Monday, July 14, 2014

Uspjeh GAM-a na državnoj maturi

Mihael Eraković (4.4)
Naši su učenici i ove godine, kao i prethodnih, postigli izuzetne rezultate na državnoj maturi. Mihael Eraković, Luka Košćak, Leon Luttenberger i Dominik Stanojević sa 100 % ostvarenih bodova riješili su ispit iz Matematike (viša razina). Posebno valja izdvojiti Mihaela Erakovića koji je svih šest prijavljenih ispita (obvezni predmeti: Hrvatski jezik, Engleski jezik, Matematika te izborni predmeti: Biologija, Kemija i Fizika) položio s odličnim uspjehom te visokim postotkom. I ukupni prosjek učenika GAM-a na državnoj maturi znatno je bolji i od županijskog i od državnog prosjeka:

– Engleski jezik, A-razina: 4,2;
– Hrvatski jezik, A-razina: 3,6;
– Matematika, A-razina: 3,75;
– Matematika, B-razina: 4,21.