Wednesday, April 6, 2016

Na današnji dan: 6. travnja

https://openclipart.org/detail/228096/hourglass
Godine 1327. Francesco Petrarca u crkvi sv. Klare ugledao je Lauru.
(Saznajte više: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=47915)

Godine 1896. započele su prve moderne Olimpijske igre.
(Saznajte više: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45045)

No comments:

Post a Comment