Sunday, January 29, 2017

DAN ŠKOLE: Izborna nastava matematike u 4.3 razredu

Fedora Vidas Dejhalla, nastavnica matematike u 4.3 razredu
Učenici 4.3 razreda predstavili su svoj rad s izborne nastave matematike. Prezentacija je bila koncipirana tako da su se rješavali zadaci iz područja nizova uz detaljnu analizu. Zadaci su bili namijenjeni zabavi i više primijenjenog tipa kako bi se uvidjela korist rješavanja i njihova učestalost u svakodnevnom životu. Imali smo ponajviše zadatke iz geometrijskog i aritmetičkog niza te njihove kombinacije. Zadaci su bili umjerene težine te su spajali više različitih gradiva kako bi poslužili kao svojevrsna priprema učenika završnih razreda za maturu. Naši su matematičari na ploči, uz, naravno, puno veću opuštenost, uspješno riješili i objasnili sve predviđene zadatke, a publika je imala prilike ponoviti ili nešto novo naučiti iz područja nizova u matematici.

David Bernetić (4.4)

No comments:

Post a Comment