Sunday, March 4, 2018

Dan prije ponedjeljka

U kojem je gradu Marina Banov, prošlogodišnja maturantica i učenica generacije, predstavila GAMciju prošle godine?

a) U Nantesu.

b) U Parizu.

c) U Rimu.

d) U Torinu.

Pročitajte vijest i saznajte jste li točno odgovorili na postavljeno pitanje:
http://gam-rijeka.blogspot.hr/2018/01/gamcija-u-nantesu.html.

No comments:

Post a Comment