Sunday, November 5, 2017

Dan prije ponedjeljka

Kako glasi naslov Marinove i Barbarine slikovnice?

a) Mon Dieu.

b) Mon Chou.

c) Mon Temps.

d) Mon Livre.

Dobro proučite fotografiju na kojoj su autori slikovnice Marin Capan i Barbara Breš s književnicom Vesnom Kurilić te saznajte odgovor.

No comments:

Post a Comment