Saturday, April 28, 2018

Dan prije ponedjeljka

Gdje su fotografirani gamovci?

a) U Empire State Buildingu.

b) U zgradi UN-a.

c) U Muzeju matematike.

d) Na vrhu Kipa slobode.


Saznajte jeste li točno odgovorili na postavljeno pitanje:

http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63043.

No comments:

Post a Comment